สมาคมการบริหารโรงแรมไทย มี(เรื่อง)อะไรน่าสนใจ

ในวงการโรงแรมไทย สมาคมเกี่ยวกับโรงแรมที่มีการจัดตั้งมาอย่างยาวนานหลายสิบปีคือ สมาคมโรงแรมไทย และเมื่อ พ.ศ. 2547 ก็มีสมาคมเกี่ยวกับวงการโรงแรมเกิดขึ้นอีกสมาคมคือ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย โดยมีกลุ่มคนที่เคยทำงานเกี่ยวกับโรงแรมจัดตั้งขึ้น และนายกสมาคมคนแรกของสมาคมฯนี้คือ คุณกมล รัตนวิระกุล อดีตผู้บริหารระดับสูงเครือโรงแรมดุสิตธานี ผู้บริหารแบรนด์ “ปรินเซส”โรงแรมในเครือดุสิตธานี ที่มีโรงแรมอยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทย

คุณกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมฯได้กำหนดจุดยืนหรือวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้อย่างชัดเจน ว่าจะเป็นสมาคมที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ สำหรับเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กเท่านั้น เพราะจากประสบการณ์ที่มีเกี่ยว

กับโรงแรมมาอย่างยาวนานนั้น พบว่าโรงแรมขนาดเล็กที่มีจำนวนมากกว่า 4,000 แห่งนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาก ที่สามารถดำเนินการมาได้นั้น เพราะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่สองของเจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงแรมเหล่านี้ล้วนมีธุกิจหลักของตนเองมาก่อน เช่น เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ของท้องถิ่น แม้กระทั่งเป็นพ่อค้าจำหน่ายพลอย (จังหวัดจันทบุรี) ฯลฯ เป็นต้น

ต่อมากิจการโรงแรมได้โอนถ่ายมาให้ลูกหลานเป็นผู้บริหาร บรรดาลูกหลานที่โชคดีได้รับธุรกิจมาบริหาร ก็ล้วนแต่ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงแรม แม้ว่าบางคนอาจจะจบการศึกษามาจากต่างประเทศก็ตาม ตรงจุดนี้สมาคมฯเห็นว่าเป็นจังหวะดีที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพราะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจ SMEs เป็นห่วงโซ่ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หากบริหารจัดการได้ดีมีมาตรฐานแล้ว ก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้น นำเงินตราจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้เป็นแสนล้านบาท เป็นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศเช่นทุกวันนี้

กลยุทธ์ที่สำคัญของสมาคมฯคือการออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็ก ที่ยังไม่มีใครทำ เช่นเดียวกับโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 4 หรือ 5 ดาว ที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกับเชนบริหารโรงแรมดังๆจากต่างประเทศ หลักสูตรที่สมาคมฯจัดขึ้นเรียกชื่อว่า “การจัดการระดับสูง” หรือ กลยุทธ์การตลาดและการจัดการธุรกิจ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก(AMPX) ในช่วงระยะเวลาที่สมาคมฯจัดมาจำนวน 7 ปีนั้น มีโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กทั่วทุกภาคของประเทศ เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯนี้แล้วกว่า 200 แห่ง หลักสูตรรุ่นใหม่ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2554 นี้ ก็มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเต็มแล้ว

มีคำถามจากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมาคมฯนี้ถามอยู่เสมอๆว่า ทำไมสมาคมฯจึง(เติบ)โตเร็วอย่างนี้ คำตอบคือสมาคมฯมีจุดยืนที่มั่นคง มีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน หลักสูตรที่จัดอบรมก็สรรหาวิทยากรผู้บรรยายที่มีความรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงแรมมาอย่างยาวนาน ทุกคำตอบที่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมล้วนเป็นของจริง ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มิใช่ลอกมาจากตำรามาสอนเช่นสถาบันอื่นๆ

ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับวิทยากร อ.ภราเดช พยัฆวิเชียร(ที่สองจากซ้ายมือ)และนายกสมาคมฯ (ที่สองจากขวามือ) ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมฯอาจจะแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ กลุ่มที่มีโรงแรมอยู่แล้วและมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กลุ่มผู้ที่สนใจจะสร้างโรงแรมแต่ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงแรม กลุ่มสุดท้ายลงมือสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จ และไม่ทราบว่าแนวคิดที่กำลังสร้างอยู่นั้นถูกหรือผิด ทราบข่าวจากเพื่อนๆในวงการโรงแรมจึงมาเข้ารับการอบรม

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” คืออบรมเฉพาะผู้เป็นเจ้าของ(กิจการ)เท่านั้น ผู้ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (เวลา 09.00 น.-17.00 น.) ติดต่อกันจำนวน 4 ครั้ง (8 วัน) สถานที่อบรมใช้เฉพาะโรงแรมชั้นหนึ่งระดับ 4-5 ดาว อบรมโรงแรมละวัน ( 8 วัน/8โรงแรม) ก่อนวันสุดท้ายเข้าพักที่โรงแรมที่อบรมฯ เหตุผลที่ใช้โรงชั้นหนึ่งและเปลี่ยนโรงแรม 8 แห่ง ก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯได้สัมผัสกับการบริการ อาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมแต่ละแห่ง และมีการนำชมห้องพักของแต่ละโรงแรมเพื่อเป็นประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมฯ มิใช่ให้นำไปเป็นแบบอย่างโรงแรมของผู้เข้าอบรมฯ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ

โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ถนนเจริญกรุง หนึ่งในจำนวน 8 โรงแรมที่ใช้ในการอบรมหลักสูตรฯของ
สมาคมฯ

ห้องอาหารไทยของโรงแรม สำหรับรับประทานมื้อกลางวัน

นอกจากหลักสูตรหลักคือ “การจัดการระดับสูง”แล้ว สมาคมฯยังมีหลักสูตรย่อยอีก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร “การบริหารและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” หรือ Lean Management For Hotel & Resort [ Lean] หลักสูตรนี้อบรมปีละ 1 รุ่น สำหรับปี พ.ศ. 2554 เพิ่งปิดการอบรมรุ่นที่ 2ไปเมือเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานี้

อีกหลักสูตรคือ “หลักสูตรการบริหารบัญชีและการเงิน” หรือ FACT จัดอบรมปีละ 1 รุ่นเช่นกัน

คำตอบสำหรับคำถามชื่อข้อเขียนนี้ เข้าใจว่าท่านที่อ่านข้อเขียนนี้มาจนถึงบันทัดนี้คงจะได้คำตอบแล้ว ซึ่งผู้เขียนคงไม่มีคำตอบใดๆอีก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under โรงแรมและรีสอร์ท

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s