การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

ผมได้มีโอกาสฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน จากงานเสวนาเรื่อง “พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน : ความพร้อมและคุณภาพ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ 306-308 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน

เนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่ ดร.สุรินทร์ ปาฐกถาคือ แนวคิดของคนไทย การใช้ภาษาอังกฤษ และการปรับเปลี่ยนด้านการศึกษา

เดิมทีนานมาแล้วคนไทยเรามักจะภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใด ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเช่น พม่า ลาว และเขมร ล้วนแต่เคยเป็นประเทศอาณานิคมมาแล้วทั้งสิ้น

และผลพวงที่เราคนไทยรับรู้คือ พลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านตามที่กล่าวมา ล้วนแต่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี คนไทยเราก็จะมีข้ออ้างว่า ภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาแม่ของเรา ดังนั้นจึงมองว่าเป็นภาษาที่สอง ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร มาวันนี้คนไทยจึงตระหนักว่า แม้แต่การที่เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป คนไทยเราอาจจะเป็นประเทศผู้ตาม มิใช่ประเทศผู้นำอีกต่อไป

ทั้งๆที่ตามประวัติศาสตร์อาเซียน ไทยเรามีบทบาทเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา จนวันนี้มีสมาชิกรวมกันถึง 10 ประเทศแล้ว

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่าขอให้คนไทยหรือระบบการศึกษาของไทย เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า ภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาที่สอง แต่มันคือ Working Language เป็นภาษาสำหรับการสื่อสาร ภาษาสำหรับการทำงาน มิใช่ในประชาคมโลกทั่วไป แม้ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในสามปีข้างหน้า

เรื่องนี้เจ้าภาพใหญ่คือ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนชีวิตคนไทยในอนาคต บรรดานักการเมืองทั้งหลายที่สนใจกระทรวงนี้ ตามประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็น สส.มา เพราะเห็นว่ากระทรวงนี้เป็นฐานเสียงที่มีพลังทั่วประเทศ มีงบประมาณมหาศาล ขอให้เลิกคิดแบบนี้เสียเถอะ มาช่วยกันพัฒนาให้กระทรวงนี้มีมาตรฐานในการศึกษา มีหลักสูตรที่จะสั่งสอนลูกหลานเราในอนาคตให้มีความรู้ ความสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆเขาได้ ขอเพียงในประชาคมอาเซียนเท่านั้น ก็น่าพอใจแล้ว

หากระบบการศึกษาของไทยเรายังเป็นเช่นวันนี้ ก็ทำใจเถอะว่าในประชาคมอาเซียนเราจะต้องเป็นประเทศผู้ตามแน่ๆ และเป็นประเทศผู้ตามที่อยู่อันดับท้ายสุดๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ครอบจักรวาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s