นักประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิตัล

โพสต์ที่แล้วผมเขียนถึงความผิดพลาดของนักประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสื่อมวลชน ที่ไม่ทันสมัยและมีความผิดพลาดอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่องานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นๆได้

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ผมมีโอกาสฟังรายการ ญออนไลน์ จากวิทยุครอบครัวข่าว คลื่น 106 เม็กกะเฮิร์ช ผู้จัดรายการนี้คือ คุณเอื้อง สาลินี ปันยารชุน (www.facebook.com/yoryingonline) รายการนี้ได้สัมภาษณ์คุณนิศรา คำผ่อง ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โรงแรมระดับ 5 ดาวย่านประตูน้ำ เนื้อหาสาระของการสัมภาษณ์ต้องการที่จะทราบว่า นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตัลมีวิธีการใช้สื่อในงานประชาสัมพันธ์อย่างไร

คุณนิศราให้รายละเอียดว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์แบ่งงานออกเป็นสองแผนกหลักๆคือ แผนกสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และแผนก Social Media การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงแรมจะใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นสพ.รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ส่วนสื่อดิจิตัลนั้นก็จะใช้สื่อประเภทโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ เช่น Facebook,Line,Instagram และบล็อกต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น คุณนิศราให้ความเห็นว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียจะรวดเร็วมากในการเผยแพร่ข่าวสาร ไม่ต้องรอระยะเวลาเหมือนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้เวลาในการออกสื่อ

สำหรับบล็อกเกอร์ที่เชิญมาทำข่าว เมื่อเขามาใช้บริการของโรงแรมแล้ว เขาก็จะเขียนลงในบล็อกของเขาและอาจจะเขียนลงในแพลทฟอร์มที่เขามีอยู่ด้วย เช่น Facebook,Instagram เป็นต้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องคอยติดตามสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้อย่างใกล้ชิดทุกวัน ผิดกับสมัยก่อนที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องคอยอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า เมื่อมีข่าวของโรงแรมก็จะตัดข่าวทำเป็น Press Clipping ใส่แฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา

2556-08-08 09-03-54_0001คุณนิศรากล่าวเสริมว่านักประชาสัมพันธ์สมัยดิจิตัลนี้ จะต้องทันสมัยไม่ตกยุค มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานในหน่าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆเขา

ใส่ความเห็น

Filed under ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s