Tag Archives: กระทรวงวัฒนธรรม

พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ไม่ว่าจะพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่เทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ ได้รับการเฉลิมฉลองให้เป็นปีที่ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางราชการโดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดรายการเฉลิมฉลองปีอันเป็นสิริมงคลนี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับความร่วมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง

จากข้อมูลของเฟซบุ๊ค ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า

“พุทธชยันตีหมายความว่าอะไร?
พุทธชยันตี โดยรากศัพท์ของคำว่าชยันตีมาจากคำว่า “ชย” คือชัยชนะ อันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง อย่างสิ้นเชิง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น ในโลก พุทธชยันตีจึงมีความหมายว่าเป็น” การตรัสรู้” และ “การบังเกิดขึ้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”ด้วย ในปัจจุบันพุทธชยันตียังถูกตีความในความหมายถึงชัยชนะของพุทธสาสนาและชาว พุทธด้วย เช่น การได้รับเอกราชและมีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นครั้งแรกของชาว พุทธในประเทศศรีลังกา การฉลองปีใหม่ชาวพุทธโดยไม่มีเหล้าสุรายาเสพติดสิ่งมึนเมาทั่วทั้งประเทศศรี ลังกา การเอาชนะสิ่งเลวร้ายในสังคมจนทำให้ประเทศศรีลังกามีสถิติอาชญากรรมต่ำมากๆ

2,600 ปีตรัสรู้คำนวนอย่างไร?
สำหรับวาระสำคัญในปีปัจจุบันเนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้นั้น ถ้าถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่าง วิสาขบูชา 2554 – วิสาขบูชา 2555 ทั้งนี้ ในวันวิสาขบูชา 2554 ที่ผ่านมานี้ (17 พ.ค.2554) เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2599 ปีเต็ม และเริ่มเข้าสู่ปีที่ 2,600 แห่งการตรัสรู้ โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย 45 อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน (สูตรการคำนวณ จำนวนปีการตรัสรู้ = ปี พ.ศ. + 45) ดังนั้นในวันวิสาขบูชาปีพ.ศ.2555 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ครบ 2,600 ปีบริบูรณ์ ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี (2553-2555) ดังเช่นในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดียเป็นต้นได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างตื่นตัวและยิ่งใหญ่ ที่สำนักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ก็มีการจัดงานฉลองใหญ่ในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดงานในระดับภาคประชาชนกว่า 2 ปีที่ผ่านมาในวงจำกัด ส่วนในระดับรัฐบาล สมควรที่รัฐบาลไทยจะประกาศให้มีการเฉลิมฉลองใหญ่ตลอดปีพุทธศักราช 2555 นี้ อย่างเป็นทางการ ฯลฯ”

นอกจากนี้ประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานทั้งสมณะเพศ และคฤหัสจำนวนหลายประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดโปรดเข้าไปอ่านได้ที่เว็บฯของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ที่

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=398

สำนักพิมพ์ DMG โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ก็เป็นหน่วยงานเอกชนในจำนวนหลายแห่งได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลืมฉลองในวาระสำคัญนี้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถจะติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์นี้ได้เช่นกัน และสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ก็อาจจะเดินทางไปร่วมงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาได้ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555

ภาพประอบจากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และสำนักพิมพ์ DMG

ใส่ความเห็น

Filed under ครอบจักรวาล